Otisk

 • BRANOfilter CZ spol. s r.o.
   Poličská 444
   539 01 Hlinsko
   Česká republika
 • Rejstříkový soud u Krajského soudu v Hradci Králové C 11486
  Sídlo Poličská 444, 53901 Hlinsko

  DIČ:
  CZ 252 67 779

  zastoupená jednateli:
  Marcel Uttendorfský, Peter Böhmländer
 • MO-DO: 08:00–16:00
   FR: 08:00–14:00

Vyloučení odpovědnosti (Disclaimer)

Odpovědnost za obsahy

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu se zákonem č. 480 / 2004 Sb.  odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle zákona č. 480 / 2004 Sb. však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zasílané nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat informace, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů tím zůstává nedotčena. Odpovědnost v tomto smyslu je však možná teprve až od okamžiku znalosti konkrétního protiprávního jednání. Při oznámení příslušných protiprávních jednání okamžitě tyto obsahy odstraníme. 

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoliv záruku. Za obsahy odkazovaných stránek je zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazu prověřeny\ na možná porušení zákona. Nezákonné obsahy nebyly v okamžiku propojení zjevné. Permanentní kontrola odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů porušení zákona nesmyslná. Při oznámení protiprávního jednání okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Autorské právo

Obsahy vytvořené provozovateli stránek a díla na těchto stránkách podléhají českému  autorskému právu. Kopírování, editování, zpracovávání a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je dovoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční využití. Pokud nebyly obsahy na této stránce vytvořeny provozovatelem, budou respektována autorská práva třetích stran. Zejména budou obsahy třetích stran jako takové označeny. Pokud byste přesto byli upozorněni na nějaké porušení autorského práva, žádáme Vás o příslušné upozornění. Při oznámení protiprávního jednání okamžitě tyto obsahy odstraníme.