Prohlášení o ochraně dat

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně dat. Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách uvedeny osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to provedeno, pokud možno, na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetím osobám. Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít mezery v zabezpečení. Úplná ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

Používání pluginů Facebook (jako tlačítka)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy na Facebooku lze rozpoznat pomocí loga Facebook nebo "Like-Button" ("Líbí se mi") na našich stránkách. Přehled pluginů Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte naše stránky, vytvoří se pomocí pluginu přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Společnost Facebook tak obdrží informaci, že jste navštívili náš web se svojí IP adresou. Když kliknete na Facebooku na tlačítko "Like-Button"  když jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete propojit obsahy našich stránek ve svém profilu na Facebooku. Tím může Facebook přiřadit návštěvníka našich webových stránek k jeho uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel webových stránek neznáme obsah přenášených dat ani jejich použití prostřednictvím Facebooku. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně dat  společnosti Facebook na http://facebook/cz Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla připojit návštěvu našich webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu Facebook, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Facebook.

 

Používání služby Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují  analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam ukládají. 
V případě aktivování IP anonymizace na této webové stránce zkrátí Google Vaši  IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude přenesena plná IP adresa na server Google v USA a tam zkrácena. V pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, vytváření zpráv o aktivitách webové stránky a poskytnutí dalších služeb provozovateli webové stránky spojených s používáním webové stránky a internetu. 
IP adresa sdělená prostřednictvím Vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme na to, že v tomto případě se může stát, že nebude možné používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidování dat generovaných souborem cookie a vztahujících se na Vaše používání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete Plugin prohlížeče, který je k dispozici pod níže zvedeným odkazem: http://tools.google.com/

Alternativně k Plugin prohlížeče nebo prohlížečům na mobilních zařízeních klikněte, prosím, na následující odkaz pro nastavení opt-uut-cookie, který do budoucna zabrání evidování službou Google Analytics v rámci této webové stránky (tento opt-out-cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a to jen pro tuto doménu, pro vymazání souborů cookies v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivace služby Google Analytics

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně dat naleznete na adrese http://www.google.com/analytics nebo https://www.google.com. Je nutné upozornit na to, že tato webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením “anonymizeIp”, a proto jsou IP adresy zpracovávány pouze zkráceně, aby se vyloučila přímá osobní dostupnost.

Využívání funkcí Google +1

Naše webové stránky využívají funkce Google +1. Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Shromažďování a předávání informací. Pomocí tlačítka Google +1 můžete  informace zveřejňovat po celém světě; pomocí tlačítka Google +1 získáte Vy i ostatní uživatelé osobní obsahy od společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá jak informaci, které jste dali pro obsah +1, tak i informace o stránce, kterou jste si prohlíželi při kliknutí na + 1. Vaše +1 se mohou zobrazovat jako poznámky spolu s názvem Vašeho profilu a Vaší fotografií ve službách Google, jako například ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1, aby zlepšila služby společnosti Google pro Vás i pro ostatní uživatele. Abyste mohli použít tlačítko Google +1, potřebujete globálně viditelný, veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň zvolený název profilu. Tento název se bude používat ve všech službách Google. V některých případech tento název nahradit i jiný název, který jste použili při sdílení obsahů prostřednictvím svého účtu Google. Totožnost Vašeho profilu Google lze prokázat tím, že uživatelé znají Vaši e-mailovou adresu nebo mají od Vás jiné identifikující informace. Použití shromážděných informací: Kromě výše uvedených účelů použití se Vámi poskytnuté informace používají podle platných ustanovení o ochraně dat společnosti Google. Google může zveřejnit souhrnné statistiky o aktivitách +1 uživatelů nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou majitelé stránek, inzerenti nebo partnerské webové stránky.

Prohlášení o ochraně dat pro použití služby Twitter

Na našich stránkách jsou připojeny funkce služby Twitter ("cvrlikání"). Tyto funkce jsou poskytovány společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používáním funkce Twitter a funkce "Re-Tweet" dojde k propojení Vámi navštívených webových stránek s Vaším účtem Twitter a sdílení s ostatními uživateli. Přitom jsou data předána i na Twitter. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel webových stránek neznáme obsah přenášených dat ani jejich použití prostřednictvím Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Svá nastavení ochrany dat u Twitter můžete změnit v Nastavení účtu na adrese http://twitter.com/account/settings .

Cookies

Internetové stránky používají z části tzv. cookies. Cookies nezpůsobí ve Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naši nabídku uživatelsky zpříjemnily, zefektivnily a více zabezpečily. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Většina cookies, které používáme, jsou tak zvané „Session-Cookies“. Na konci Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné cookies zůstanou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám  umožní rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informování o používání cookies a povolit soubory cookies pouze v jednotlivém případě, aktivovat cookies pro určité případy nebo je obecně vyloučit, a dále aktivovat automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Při zakázání cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Soubory Log serveru

Provozovatel stránek automaticky sbírá a ukládá informace v tak zvaných Log souborech serveru, které Váš server automaticky přenese nám. Jsou to:

  • typ prohlížeče / verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • odkazující server URL
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Sloučení těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí. Vyhrazujeme si právo dodatečně zkontrolovat tyto údaje, když nám budou známi konkrétní důkazy nezákonného použití.

Kontaktní formulář

Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. prostřednictvím kontaktního formuláře), tak je to možné na základě dobrovolnosti.

Kdy shromažďujeme osobní údaje? V rámci žádosti o kontakt.

Jaké osobní údaje se shromažďují? Jméno, e-mailová adresa.

Účel zpracování údajů? Vám uvedené údaje používáme ke zpracování Vašich žádostí o kontakt.

Vaše údaje  nám poskytovatel posílá v zašifrované podobě prostřednictvím veřejné sítě, e-mailem, kde se uloží a použijí.

Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet může mít mezery v zabezpečení. Úplná ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

Data pro Newsletter

Pokud byste chtěli dostávat informační bulletin nabízený na webových stránkách, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu, a dále informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy, a že souhlasíte s tím, budete dostávat newsletter. Další údaje nejsou shromažďovány.  Tyto údaje používáme výlučně k doručování požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám. Udělený souhlas s ukládáním dat, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání informačního bulletinu (newsletter) můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit“ v informačním bulletinu.

Dotčená práva podle nařízení rady (EU) 2016/679

Jako dotčená osoba máte následující práva v souvislosti s ukládáním a zpracováním Vašich osobních údajů:

Právo na zrušení

Svůj souhlas můžete odvolat, pokud byl udělen, kdykoliv a bez uvedení důvodů a námitky proti zpracovávání.

Právo na informace

Máte právo, kdykoliv požadovat informace o svých, u nás uložených a zpracovávaných, osobních údajích. Pokud by Vaše údaje nebyly nebo už nebyly použitelné nebo by byly neúplné, můžete kdykoliv požádat o jejich opravu a / nebo doplnění.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud nás požádáte o výmaz svých osobních údajů, pečlivě to zkontrolujeme a pokud neexistují žádné zákonné požadavky proti výmazu uchovávaných dat,  Vaše osobní údaje vymažeme.

Právo na omezení zpracovávání

Pokud by Vaše žádost o výmaz byla v rozporu se zákonnými požadavky na uchovávání dat, omezíme Vaše osobní údaje pro zpracovávání.

Právo na převoditelnost

Máte právo, kdykoliv od nás obdržet své osobní údaje, v přenosném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli převést do jiného zařízení.

Právo na stížnost

Pokud byste měli důvod si stěžovat na zpracování dat, máte právo se obrátit na našeho pracovníka pověřeného správou  ochrany dat, info@branofilter.cz . Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

(Inspektor ochrany dat)  Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

www.uoou.cz

Toto prohlášení o ochraně dat platí pouze pro výše uvedené webové stránky a nikoliv pro propojení internetové stránky.

Kontakt

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo budete chtít uplatnit své právo na námitku, neváhejte nás kontaktovat na: 
Zodpovědné místo pro zpracování dat
BRANOfilter CZ spol.s r.o.
Poličská 444
539 01 Hlinsko
Česká republika
T: +420 469802365
E: info@branofilter.cz